» Tìm kiếm:

số tầng xây dựng

Quan Tay Ho gop them mot toa nha sai phep Quận Tây Hồ “góp thêm” một tòa nhà sai phép

Công trình này nằm sát mép nước Đầm Trị - Hồ Tây thuộc xóm Chùa, phường Quảng An, Tây Hồ có số tầng xây dựng trong thực tế cao hơn cả gấp..