Ra ra duoi khach Ra rả đuổi khách

“Đi xuống! Có xuống không thì bảo?” - nhân viên xe buýt quát. “Xin lỗi, từ sáng tới giờ tôi đã lỡ năm xe rồi” - người khách cố gắng..