» Tìm kiếm:

quy hoạch nhà ở

Hai Phong Ve du an nha de ban dat Hải Phòng: "Vẽ" dự án nhà để... bán đất

Chỉ trong vòng 3 năm - từ 2002 đến giữa năm 2004, TP Hải Phòng đã có tới 261 dự án phát triển nhà ở với tổng diện tích 617 ha, bằng 308,5%..