» Tìm kiếm:

phanh cơ khí

Sua chua phanh tang trong cua xe may Sửa chữa phanh tang trống của xe máy

Xe máy thường dùng hệ thống phanh cơ khí cho bánh sau. Các hỏng hóc thông thường của hệ thống phanh gồm: phanh không ăn, bị kẹt hoặc kêu..