» Tìm kiếm:

phổ tử ngoại

Do thuoc no bang laser Dò thuốc nổ bằng laser

Máy dò sử dụng quang phổ tử ngoại của chùm laser để ""thắp sáng"" các phân tử trong khói toả ra từ thuốc nổ TNT đặt cách xa 2,4m. Theo phát..