» Tìm kiếm:

phương pháp tách

Tach duoc aceton ra khoi xang Tách được aceton ra khỏi xăng?

TS-Một kỹ sư hóa ngụ tại Khu Bàu Cát, P.14, Tân Bình, TP.HCM cho biết, đã tìm được phương pháp tách, loại aceton ra khỏi xăng.