» Tìm kiếm:

phòng thu thuế

Ha Noi qua tai o cac phong thu thue truoc ba nha dat Hà Nội: quá tải ở các phòng thu thuế trước bạ nhà đất

Thời gian gần đây, số lượng người đến đăng ký nộp thuế trước bạ nhà đất tại Cục Thuế Hà Nội và các quận tăng đột biến, dẫn đến quá tải tại..

Tai phong thu thue Tại phòng thu thuế

Cứ đầu tháng tại các chi cục thuế địa phương, người ta phải chen nhau nộp thuế. Nộp thuế mà vẫn phải chờ, bị hành khốn khổ không kém mua..

Dan Ha Noi chen nhau nop thue truoc ba nha dat Dân Hà Nội chen nhau nộp thuế trước bạ nhà đất

Từ sáng sớm, Phòng thu thuế trước bạ nhà đất (Cục thuế Hà Nội) đã chật kín, người người chen nhau làm tờ khai, hoặc chờ đợi nhận biên lai..

Doanh nghiep noi gi Doanh nghiệp nói gì?

Anh Đoàn Văn Cường, kế toán trưởng Công ty TNHH RS, cho rằng: “Để tính ra thuế thu nhập doanh nghiệp (DN), có hai cái lớn phải làm rõ. >>..