» Tìm kiếm:

phòng đổi tiền

Israel vay bat cac nha lap phap Hamas Israel vây bắt các nhà lập pháp Hamas

Cuộc vây ráp diễn ra vài giờ sau khi các máy bay Israel không kích những mục tiêu mà họ cáo buộc là các văn phòng đổi tiền và cơ sở kinh..