» Tìm kiếm:

phép toàn cầu

RIM ky thoa thuan cap phep voi Sony Ericsson RIM ký thoả thuận cấp phép với Sony Ericsson

I-Today - RIM và Sony Ericsson vừa ký một thoả thuận cấp phép toàn cầu chương trình "BlackBerry ConnectTM". Theo đó, Sony Ericsson sẽ sử..