» Tìm kiếm:

nhu cầu cạnh tranh

MBA lop hoc cua cac sep MBA - lớp học của các “sếp”

Chính từ nhu cầu cạnh tranh về chất xám và kể cả trào lưu “cần” học vị mà gần đây, những lớp thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) xuất..

MBA lop hoc cua cac sep MBA - lớp học của các “sếp”

Một vị trưởng phòng "thét ra lửa", một giám đốc quản lý cả trăm nhân viên nhưng vẫn cắp cặp tới giảng đường để học thời nay không còn là..

MBA lop hoc cua cac sep MBA - lớp học của các “sếp”

Một vị trưởng phòng “thét ra lửa”, một giám đốc quản lý cả trăm nhân viên nhưng vẫn cắp cặp đi học. Chính từ nhu cầu cạnh tranh về chất..