» Tìm kiếm:

nghị quyết hội nghị trang 2

Se ban hanh 60 quy che thuc hien Nghi quyet TU V Sẽ ban hành 60 quy chế thực hiện Nghị quyết TƯ V

13/9, Dự Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị TW 5, khoá X, UVBCT, Thường trực BBT Trương Tấn Sang đã nhấn..

Ban hanh Nghi quyet xay dung giai cap cong nhan VN Ban hành Nghị quyết xây dựng giai cấp công nhân VN

Ngày 28/1, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã ký ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục xây dựng..

Chuong trinh hanh dong khi vao WTO cua Chinh phu Chương trình hành động khi vào WTO của Chính phủ

Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động khi Việt Nam là thành viên WTO.

Thu tuong yeu cau bao cao nhanh ve phong chong tham nhung Thủ tướng yêu cầu báo cáo nhanh về phòng, chống tham nhũng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh, thành..

Khai mac hoi nghi Ban chap hanh trung uong Dang Khai mạc hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng

Sáng nay, Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành trung ương Đảng khai mạc tại Hà Nội. Dự kiến, hội nghị sẽ xem xét kiểm điểm 5 năm thực hiện..

Tham nhung de doa su ton vong cua Dang va che do "Tham nhũng đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ"

Ngày 21/8, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam công bố Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 – Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X..

Qua trinh kinh te thi truong XHCN con cham Quá trình kinh tế thị trường XHCN còn chậm

30/1/2008, TBT Nông Đức Mạnh đã ký ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW - Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X..

Chinh phu dang tim moi cach giam ti le that thoat dau tu Chính phủ đang tìm mọi cách giảm tỉ lệ thất thoát đầu tư

“Hiện nay Chính phủ đang tập trung làm những gì để thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2004, nhất là triển khai nghị quyết hội nghị..