» Tìm kiếm:

người theo chủ nghĩa tự nhiên

Muon co dai gia ben canh Muốn có đại gia bên cạnh

"Tôi vẫn chưa có một đại gia nào hết, mọi công việc trong suốt thời gian qua, đều là sự nỗ lực bản thân. Tôi cũng muốn có đại gia đi bên..