» Tìm kiếm:

ngôn ngữ XML

Bill Gates Nganh IT dang o nga ba duong Bill Gates: ""Ngành IT đang ở ngã ba đường""

Trong suốt 2 thập kỷ qua, Bill Gates đã tận dụng những bài phát biểu của mình tại triển lãm Comdex để thể hiện cái nhìn cá nhân về công..

Oracle canh bao loi an ninh trong he thong 9i Oracle cảnh báo lỗi an ninh trong hệ thống 9i

Thông qua lỗ hổng này, những cuộc tấn công vào hệ điều hành có thể gây rối loạn máy chủ. Hôm 18/8, Oracle đã phát hành bản vá lỗi và công..

Tieu chuan dich vu web thu tu Tiêu chuẩn dịch vụ web thứ tư

Chuẩn định vị dịch vụ web mới, WS-Inspection, do Microsoft và IBM phát triển, cho phép những người sử dụng dịch vụ web dựa trên ngôn ngữ..