» Tìm kiếm:

ngân sách tổng hợp

Ve du luat nhan quyen tai Viet Nam Về dự luật nhân quyền tại Việt Nam

Theo tin vừa nhận được, những điều khoản bổ sung liên quan đến "Luật Nhân quyền Việt Nam 2004", đã được loại khỏi văn bản cuối cùng của..