» Tìm kiếm:

ngành kinh tế quốc dân

Tu 17 Tong dieu tra co so kinh te toan quoc Từ 1/7: Tổng điều tra cơ sở kinh tế toàn quốc

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Lê Mạnh Hùng, cuộc Tổng điều tra về cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp lần thứ 3 sẽ tiến hành trên..

Tong dieu tra co so kinh te hanh chinh tren toan quoc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính trên toàn quốc

Từ ngày 1 đến ngày 30/7, Tổng cục Thống kê sẽ tiến hành đợt tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp lần thứ 3.Đối tượng điều tra..