» Tìm kiếm:

năng suất lao động xã hội

Suc manh la o nang suat Sức mạnh là ở năng suất

Việt Nam hiện có lực lượng lao động đông, lên tới gần 43 triệu người, chiếm trên một nửa dân số; lại có tỷ lệ lao động trẻ cao; giá cả lao..