» Tìm kiếm:

nông lịch

Thang 3 Tay Nguyen la thang ba nao Tháng 3 Tây Nguyên là tháng ba nào?

Một ca khúc nổi tiếng về Tây Nguyên mở đầu bằng câu thơ: Tháng ba mùa con ong đi lấy mật/ Mùa con voi xuống sông hút nước/ Mùa em đi phát..