» Tìm kiếm:

một phần

Lich cup dien tu ngay 7 den 10042007 Lịch cúp điện từ ngày 7 đến 10/04/2007

Do ngừng tổ máy GT2-L2 của nhà máy Nhiệt Điện Phú Mỹ 22 từ ngày 31/3 đến ngày 09/4/2007, Công ty Điện Lực TP.HCM sẽ tạm ngưng cung cấp điện..

Lich cup dien cup nuoc ngay 1272007 Lịch cúp điện, cúp nước ngày 12-7-2007

Điện lực thông báo lịch cúp điện ở các quận huyện TP.HCM như sau:

Cup dien ngay 14807 Cúp điện ngày 14-8-07

ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH: Từ 8g -18g: ¶J29D. Từ 8g - 18g: một phần xã Bình Chánh, Bình Hưng, Phong Phú, Tân Nhựt, Tân Quý Tây, Phạm Văn Hai,..

Cup dien ngay 060707 Cúp điện ngày 06-07-07

Công ty điện lực TP.HCM sẽ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để khai quang mé nhánh cây xanh, bảo trì, đại..

Lich cup dien ngay 2762007 Lịch cúp điện ngày 27-6-2007

Điện lực thông báo lịch cúp điện ở các quận huyện TP.HCM như sau:

Lich cup dien ngay 792007 Lịch cúp điện ngày 7-9-2007

Điện lực thông báo lịch cúp điện ở các quận huyện TP.HCM như sau:

Lich cup dien ngay 2982007 Lịch cúp điện ngày 29-8-2007

Điện lực thông báo lịch cúp điện ở các quận huyện TP.HCM như sau:

Lich cup dien ngay 1382007 Lịch cúp điện ngày 13-8-2007

Điện lực thông báo lịch cúp điện ở các quận huyện TP.HCM như sau:

Lich cup dien ngay 952007 Lịch cúp điện ngày 9-5-2007

Điện lực thông báo lịch cúp điện ở các quận huyện TP.HCM như sau:

Lich cup dien ngay 3072007 Lịch cúp điện ngày 30-7-2007

Điện lực thông báo lịch cúp điện ở các quận huyện TP.HCM như sau:

Lich cup dien ngay 2352007 Lịch cúp điện ngày 23-5-2007

Điện lực thông báo lịch cúp điện ở các quận huyện TP.HCM như sau:

Lich cup dien ngay 882007 Lịch cúp điện ngày 8-8-2007

Điện lực thông báo lịch cúp điện ở các quận huyện TP.HCM như sau:

Lich cup dien ngay 782007 Lịch cúp điện ngày 7-8-2007

Điện lực thông báo lịch cúp điện ở các quận huyện TP.HCM như sau:

Lich cup dien ngay 3182007 Lịch cúp điện ngày 31-8-2007

Điện lực thông báo lịch cúp điện ở các quận huyện TP.HCM như sau:

Lich cup dien ngay 2382007 Lịch cúp điện ngày 23-8-2007

Điện lực thông báo lịch cúp điện ở các quận huyện TP.HCM như sau:

Lich cup dien ngay 1772007 Lịch cúp điện ngày 17-7-2007

Điện lực thông báo lịch cúp điện ở các quận huyện TP.HCM như sau:

Lich cup dien ngay 182007 Lịch cúp điện ngày 1-8-2007

Điện lực thông báo lịch cúp điện ở các quận huyện TP.HCM như sau:

Lich cup dien ngay 2562007 Lịch cúp điện ngày 25-6-2007

Điện lực thông báo lịch cúp điện ở các quận huyện TP.HCM như sau: