» Tìm kiếm:

mỗi ba tháng

Singapore HS lam quen voi nghien cuu khoa hoc tu dau cap II Singapore: HS làm quen với nghiên cứu - khoa học từ đầu cấp II

Trong năm học này, phần lớn học sinh hai trường trung học Chinese High và Hwa Chong Junior ở Singapore sắp sáp nhập với nhau sẽ có một tuần..