» Tìm kiếm:

mậu dịch hàng hóa

Trung Quoc ASEAN se ky hiep dinh tu do thuong mai Trung Quốc, ASEAN sẽ ký hiệp định tự do thương mại

Hôm qua, Bộ Thương mại Trung Quốc (TQ) cho biết TQ và ASEAN đã đạt được thỏa thuận về một hiệp định tự do thương mại đối với mậu dịch hàng..