» Tìm kiếm:

mạch điện chính

24.5 24.5

Để khắc phục tình trạng thiếu điện đang rất căng thẳng ở miền Bắc, Tổng công ty Điện lực Việt Nam đã khẩn trương triển khai đấu nối đường..