» Tìm kiếm:

luật Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam

Kien nghi cu tri Mat tran chi kinh chuyen vi thieu quyen Kiến nghị cử tri: Mặt trận chỉ "kính chuyển" vì thiếu quyền

Trò chuyện với TS trước khi Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri được trình bày trước Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ..

Sua luat de Mat tran khong con kinh chuyen Sửa luật để Mặt trận không còn "kính chuyển"

- Góp ý vào dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ), sáng nay (29/2), nhiều thành viên Đoàn Chủ..