» Tìm kiếm:

lao động đơn giản

Dung danh mat loi the lao dong pho thong Đừng đánh mất lợi thế lao động phổ thông

Việc tìm cách giảm lao động phổ thông chưa hẳn là giải pháp tối ưu. Quan trọng là phải tăng cường đào tạo nghề, kỹ năng, giúp người lao..

Luong nguoi lao dong toi thieu 540.000 dong thang Lương người lao động tối thiểu 540.000 đồng/tháng

Từ 1/1/2008, mức lương tối thiểu cho người lao động đơn giản trong điều kiện bình thường là 540.000 đồng/tháng; Đối với doanh nghiệp trong..

Tang luong toi thieu len 540.000 dong thang Tăng lương tối thiểu lên 540.000 đồng/tháng

Từ 1/1/2008, mức lương tối thiểu cho người lao động đơn giản trong điều kiện bình thường là 540.000 đồng/tháng. Đối với doanh nghiệp trong..