» Tìm kiếm:

lỗ màng trinh

Mang trinh bi rach tu nho Khong nen qua lo Màng trinh bị rách từ nhỏ: Không nên quá lo!

Màng trinh có từ lúc nào? Dưới 10 tuổi đã xuất hiện màng trinh chưa? Em có đứa em họ đã từng bị người khác cưỡng bức lúc còn nhỏ khoảng 7-8..