» Tìm kiếm:

kiểm soát tín dụng

Chinh sach kiem soat tin dung dang lam kho ngan hang Chính sách kiểm soát tín dụng đang làm khó ngân hàng

Chỉ đạo mới đây của Ngân hàng Nhà nước đang đẩy các ngân hàng thương mại vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nhiều chương trình đầu tư và..

Chu tich Uy ban Chung khoan neu giai phap on dinh thi truong Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán nêu giải pháp ổn định thị trường

Theo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng, để ổn định lại thị trường chứng khoán, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp về quản lý,..

Tap trung von cho DN nho va khu vuc nong thon Tập trung vốn cho DN nhỏ và khu vực nông thôn

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra chỉ thị về các giải pháp nhằm kiểm soát tín dụng và nâng cao chất lượng tín dụng.