» Tìm kiếm:

kiểm soát chi tiêu

Tang kiem toan de kiem soat chi tieu ngan sach Tăng kiểm toán để kiểm soát chi tiêu ngân sách

Chiều 22-5, tại phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý về chủ trương cho thành lập thêm bốn đơn vị kiểm toán nhà nước khu..

The tin dung thong minh giup kiem soat chi tieu Thẻ tín dụng thông minh giúp kiểm soát chi tiêu

Từ lâu ngân hàng và những nhà cung cấp thẻ khác đã có thể đặt ra các giới hạn chung chẳng hạn như hạn mức tín dụng. Tuy nhiên, hầu hết..