» Tìm kiếm:

khoảng lùi công trình

Khach san 500 trieu USD kho vi So Qui hoach Kien truc Khách sạn 500 triệu USD "khổ" vì... Sở Qui hoạch-Kiến trúc!

Sau khi nhận quyết định đầu tư khách sạn 5 sao, Tập đoàn Keangnam (Hàn Quốc) đã được giao một ô đất mà không biết chỉ giới xây dựng (khoảng..