» Tìm kiếm:

khoản vay nước ngoài

DN phai bao ngan hang ve cac khoan vay nuoc ngoai DN phải báo ngân hàng về các khoản vay nước ngoài

Các DN sẽ phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước tại địa phương mình về tình hình thực hiện các khoản vay nước ngoài theo định kỳ hàng quý.

Quy che cap va quan ly bao lanh Chinh phu doi voi cac khoan vay nuoc ngoai Quy chế cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ đối với các khoản vay nước ngoài

Ngày 28/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định 272/2006/QĐ-TTg ban hành Quy chế cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ đối với các khoản..

Thuy dien Son La duoc bao lanh khoan vay nuoc ngoai Thủy điện Sơn La được bảo lãnh khoản vay nước ngoài

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt nội dung Thư bảo lãnh và cho phép Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký Thư bảo lãnh cho..

DN duoc tu quyet chi phi khi vay tien nuoc ngoai DN được tự quyết chi phí khi vay tiền nước ngoài

Ngân hàng Nhà nước vừa cho phép các doanh nghiệp khi huy động vốn từ ngoài nước được tự quyết định các khoản chi phí của mình.