» Tìm kiếm:

kỹ thuật viên thiết kế

Hoc bong CNTT tai hoi cho SoftMartTechMart World 2006 Học bổng CNTT tại hội chợ SoftMart-TechMart World 2006

Bạn là người yêu thích CNTT? Bạn muốn có cơ hội nhận một trong 15 suất học bổng học CNTT với chương trình đào tạo hấp dẫn, hiện đại nhất?..

Lam oshin cho the gioi ao Làm oshin cho thế giới ảo

Long là kỹ thuật viên thiết kế phần mềm, kiêm chủ cửa hàng kinh doanh máy tính. Thế mà anh đã gác bỏ tất cả để đi làm thuê và tuyển người..

Lam oshin cho the gioi ao Làm "oshin" cho thế giới ảo

Long là kỹ thuật viên thiết kế phần mềm, kiêm chủ cửa hàng kinh doanh máy tính. Thế mà anh đã gác bỏ tất cả để đi làm thuê và tuyển người..

Lam oshin cho the gioi ao Làm “oshin” cho thế giới ảo

Long là kỹ thuật viên thiết kế phần mềm, kiêm chủ cửa hàng kinh doanh máy tính. Thế mà anh đã gác bỏ tất cả để đi làm thuê và tuyển người..