Dang cap la gi Đẳng cấp là gì?

Thử lướt qua một lượt các quảng cáo, trang báo, Blog dành cho giới trẻ ngày nay sẽ thấy nhan nhản những tiêu đề bài viết, Slogan giật gân..