» Tìm kiếm:

hộ chiếu hợp lệ

Viet kieu tam tru se duoc mua nha Việt kiều tạm trú sẽ được mua nhà

Chỉ cần tạm trú liên tục từ ba tháng trở lên, diện hưu trí về nước sinh sống… sẽ được mua nhà; Việt kiều mua nhà "chui" trước đây cũng..

Viet kieu tam tru se duoc mua nha Việt kiều tạm trú sẽ được mua nhà

* Chỉ cần tạm trú liên tục từ ba tháng trở lên; diện hưu trí về nước sinh sống… được mua nhà; Việt kiều mua nhà “chui” trước đây được..

Du thao nghi dinh sua doi bo sung Nghi dinh 81 Kieu bao tam tru duoc mua nha Dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 81: Kiều bào tạm trú được mua nhà

Thủ tướng chính phủ vừa chỉ đạo các bộ ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định 81 cho phù hợp hơn, trình Chính phủ để Chính..

Viet kieu tam tru duoc mua nha Việt kiều tạm trú được mua nhà

Sau ba năm thực hiện Nghị định 81, mới chỉ có khoảng 60 trường hợp Việt kiều mua được nhà ở Việt Nam hợp pháp, trong đó phần lớn ở TP.HCM...

Viet kieu tam tru se duoc mua nha Việt kiều tạm trú sẽ được mua nhà

Chỉ cần tạm trú liên tục từ ba tháng trở lên, diện hưu trí về nước sinh sống… sẽ được mua nhà; Việt kiều mua nhà "chui" trước đây cũng..