» Tìm kiếm:

hệ chuyên gia

MedInfo Chuyen gia ho tro chan doan va phan loai benh lam sang MedInfo - “Chuyên gia” hỗ trợ chẩn đoán và phân loại bệnh lâm sàng

Hệ chuyên gia hỗ trợ chẩn đoán và phân loại bệnh lâm sàng (MedInfo) - sản phẩm ứng dụng trong lĩnh vực y học đóng vai trò là một công cụ hỗ..