» Tìm kiếm:

hệ điều hành gốc

Ao hoa da he dieu hanh “Ảo hoá” đa hệ điều hành

Hầu hết các hệ điều hành ngày nay đều hỗ trợ giải pháp cài đặt đa hệ điều hành trên nhiều phân vùng khác nhau của ổ đĩa cứng. Nhưng đã bao..