» Tìm kiếm:

giấy phép bán hàng

Ban hang da cap Sinh Loi moc dau moi Bán hàng đa cấp Sinh Lợi “mọc” đầu mới?

Ngày 22/6/2006, Sở Thương mại TPHCM đã ra quyết định thu hồi giấy phép bán hàng đa cấp của Công ty Sinh Lợi vì hành vi gian lận thương mại,..