Dung dang di cho hoc Dung dăng đi "chợ học"

“Mình từng đi xuyên Việt, Thái Lan, Campuchia... nhưng có một nơi cực gần mà mình chưa bao giờ đến, đó là đi... chợ!”, H sinh viên năm..

Elizabeth Hurley Dung dang dung de cuoi Elizabeth Hurley: "Dung dăng dung dẻ" cưới...

Giấy mời dự cưới của Elizabeth Harley và chàng người Ấn Arun Nayar đã phát ra rồi, hứa hẹn một đám cưới hoành tráng bậc nhất làng sao vào..

Thu bay cua ban Thứ bảy của bạn

Thiên Bình thích cùng bạn bè bù khú ở nhà hơn là dung dăng dung dẻ ở ngoài.

Yeu the xac Yêu thể xác

Chat với nhau được vài hôm, Tuấn và nàng đi cà phê. Ngồi quán cà phê vườn chưa ấm chỗ, họ đã dung dăng dung dẻ vào nhà nghỉ “cho nó đỡ..