» Tìm kiếm:

doanh thu thực tế

That thu thue tu cac phong mach tu Thất thu thuế từ các phòng mạch tư

Hầu hết các phòng mạch tư tại TP HCM hiện nay chỉ kê khai nộp thuế ở mức vài trăm đến 1 triệu đồng/tháng, trong khi doanh thu thực tế từ..