» Tìm kiếm:

dự toán xây dựng công trình

Cam tang qua that no tai le khoi cong dong tho Cấm tặng quà, thắt "nơ" tại lễ khởi công, động thổ

Theo một quyết định vừa phê duyệt, Thủ tướng nghiêm cấm tặng quà dưới bất kỳ hình thức nào, không dùng phù hiệu, "nơ", hoa cài ngực, hạn..

Con duong kho ai Con đường khổ ải

TTCN - Từ tháng 6-2001, UBND TP.HCM đã quyết định phê duyệt thiêt kế kỹ thuật và tổng dự toán xây dựng công trình cầu đường Bình Triệu 2..