» Tìm kiếm:

dịch vụ thu gom rác

Chi so hai long thap nhat Chỉ số hài lòng thấp nhất

Theo cách tính của Viện Kinh tế và Cục Thống kê TP.HCM, với chỉ số hài lòng 0.786, dịch vụ thu gom rác được xếp ở đầu bảng khảo sát bảy..