Tim ra chat ket dinh thap Cham Tìm ra chất kết dính tháp Chăm

TTCN - Từ kết quả nghiên cứu tại phòng thí nghiệm, các chuyên gia Lerici đã tìm ra giải pháp tối ưu cho việc trùng tu các tháp Chăm ở Mỹ..