Do luu niem lam bang day nhom Đồ lưu niệm làm bằng dây nhôm

Một chú rồng với giá 15.000 đồng, một bộ trống l0.000 đồng, một chiếc xe đạp 6.000 đồng... vật liệu cho mỗi loại đều được làm từ sợi dây..