Ram thang Gieng ngay le dang sao giai han cau an Rằm tháng Giêng - ngày lễ dâng sao giải hạn, cầu an

Ngày mai mới đến rằm nhưng lượng sớ dâng sao, cầu an của các gia đình chờ làm lễ ở chùa Phúc Khánh, Hà Nội, chồng cao đến 15 cm. Từng xe..

Mua dang sao giai han Mùa "dâng sao giải hạn"

Năm nào cũng vậy, cứ qua 3 ngày Tết là chị Thảo ở đường Láng, Hà Nội lại vội vã đến chùa Phúc Khánh để đăng ký làm lễ cúng sao giải hạn...

Dau nam di xem boi Đầu năm... đi xem bói

Một điểm xem bói trước cổng chùa.Khi không khí Tết vừa lắng xuống thì cũng là lúc các thầy bói bước vào mùa làm ăn của mình. Tại các đền..