» Tìm kiếm:

chia khẩu phần

Che do an cho nguoi bi cat da day Chế độ ăn cho người bị cắt dạ dày

Sau khi bị cắt dạ dày, bệnh nhân không thể ăn nhiều một lúc nên phải chia khẩu phần làm nhiều bữa nhỏ trong ngày. Do thiếu dịch vị nên việc..

Che do an cho nguoi bi cat da day Chế độ ăn cho người bị cắt dạ dày

Sau khi bị cắt dạ dày, bệnh nhân không thể ăn nhiều một lúc nên phải chia khẩu phần làm nhiều bữa nhỏ trong ngày. Do thiếu dịch vị nên việc..