» Tìm kiếm:

chứng từ bán

Ve dien tu Tien loi nhung khong de trien khai Vé điện tử: Tiện lợi nhưng không dễ triển khai

Ở Việt Nam, chi phí phát hành vé điện tử cũng chỉ bằng 10% giá thành vé giấy, tức khoảng 20-30 cent. Theo Vietnam Airlines, áp dụng vé điện..

Bao gio chinh chu Bao giờ... chính chủ?

Theo luật định, cứ mỗi lần sang tên đổi chủ, người dân phải nộp 4% thuế, thế nhưng trên thực tế, chủ phương tiện sau khi đã mua xe rất ít..