» Tìm kiếm:

chất lượng tài sản

Tu nhan co the tham gia cung cap thong tin tin dung Tư nhân có thể tham gia cung cấp thông tin tín dụng

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Trần Minh Tuấn, với tốc độ tăng trưởng tín dụng ở mức trên 20%/năm cùng với sự phát triển,..