Giai tri ngay 2042005 Giải trí ngày 20-4-2005

Tiếp tục Hội diễn sân khấu cải lương chuyên nghiệp tòan quốc 2005. Kịch: Khúc tráng ca ngày ấy, Ai cưới ai gả?, Công chúa chích chòe...

Giai tri ngay 1942005 Giải trí ngày 19-4-2005

Hội thi "Công dân trẻ thành phố Bác Hồ". Tiếp tục Hội diễn cải lương chuyên nghiệp tòan quốc. Khai mạc triển lãm ảnh giao lưu của bốn đơn..

Giai tri ngay 1842005 Giải trí ngày 18-4-2005

Nhiều nơi tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng vương. Tiếp tục Hội diễn sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc. Kịch: Khúc tráng ca ngày ấy, Quả bom..