» Tìm kiếm:

cục viễn thông

Anh quy dinh chuan toc do truy cap Internet Anh quy định chuẩn tốc độ truy cập Internet

Lần đầu tiên, các tiêu chuẩn được đưa vào việc truy cập mạng tại nước này như đối với dịch vụ điện thoại. Quy định mới của Tổng cục viễn..