» Tìm kiếm:

cười như pháo ran

Tiet day phi thuong cua Thu tuong Thai Lan Tiết dạy "phi thường" của Thủ tướng Thái Lan

Chẳng hề bối rối trước ánh đèn của tổ truyền hình cũng như những tràng cười như pháo ran của học sinh, thủ tướng Thái Lan xuất hiện rất..