» Tìm kiếm:

cơ sở tri thức

MedInfo Chuyen gia ho tro chan doan va phan loai benh lam sang MedInfo - “Chuyên gia” hỗ trợ chẩn đoán và phân loại bệnh lâm sàng

Hệ chuyên gia hỗ trợ chẩn đoán và phân loại bệnh lâm sàng (MedInfo) - sản phẩm ứng dụng trong lĩnh vực y học đóng vai trò là một công cụ hỗ..

Thai Lan Moi ngoi den mot trung tam tin hoc Thái Lan: Mỗi ngôi đền - một trung tâm tin học

Bộ Công nghệ Thông tin Thái Lan vừa công bố dự án "mỗi ngôi đền, một trung tâm tin học". Theo dự án mang tên "OTEC" này, 100 ngôi đền ở..