» Tìm kiếm:

cơ quan dự báo kinh tế

G7 co the mat vi tri sieu cuong kinh te vao giua the ky nay G-7 có thể mất vị trí "siêu cường kinh tế" vào giữa thế kỷ này

Trong nghiên cứu mới về lợi thế so sánh trong nền kinh tế thế giới, Cơ quan dự báo kinh tế thế giới (PricewaterCoopers - PwC) có trụ sở ở..