» Tìm kiếm:

công nghiệp đường

120.000 ty dong phat trien cong nghiep duong Ho Chi Minh 120.000 tỷ đồng phát triển công nghiệp đường Hồ Chí Minh

Công nghiệp dọc tuyến đường Hồ Chí Minh sẽ tập trung vào các ngành, lĩnh vực có lợi thế so sánh trên cơ sở những chính sách ưu đãi của..

Nganh duong Malaysia duy tri the doc quyen Ngành đường Malaysia duy trì thế độc quyền

Kuala Lumpur vừa bác bỏ đề nghị cho phép liên doanh với nước ngoài và tăng hạn ngạch nhập khẩu đường thô của Gula Padang Terap - một trong..